Inkomsten publieke omroepen

De publieke omroepen krijgen hun inkomsten uit omroepbijdragen en reclame- en sponsorgelden. In de meeste landen vormen de omdoepbijdragen het grootste deel van de inkomsten. In Denemarken en Oostenrijk echter ontvangen de publieke omroepen niet alleen per hoofd van de bevolking een hoog bedrag aan bijdragen, maar ook nog eens aan reclame- en sponsorgelden.

Ierland, dat een kleine omroepbijdrage per hoofd vraagt, heeft als enige land reclame- en sponsorinkomsten die hoger zijn dan de omroepbijdragen. Spanje en Portugal vragen overigens helemaal geen omroepbijdragen.

In Nederland ligt de omroepbijdrage per hoofd van de bevolking op het zelfde niveau als in Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië. De inkomsten uit reclame- en sponsorgelden zijn in die landen evenwel kleiner dan in Nederland. In Zweden bedragen ze slechts eentiende ecu per hoofd.

Bron: Eurostat

Inkomsten van publieke omroepen in de EU, 1995

Inkomsten van publieke omroepen in de EU, 1995