Kosten gezondheidszorg

De eerste raming van de kosten van de gezondheidszorg in 1997 komt uit op een bedrag van 60,1 miljard gulden. Dit betekent een toename van 3,7 procent ten opzichte van 1996. In het begin van de jaren negentig stegen de kosten van jaar op jaar nog tussen 7,2 en 8,2 procent. Sinds 1993 ligt dit percentage duidelijk lager, variërend van 3,3 tot 4,4 procent.

Hoewel de stijging van de kosten van de gezondheidszorg in 1997 iets hoger is dan in 1996 (3,3 procent) geldt voor beide jaren dat de kosten minder stegen dan het Bruto Binnenlands Product. Hierdoor daalt het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het BBP verder van 8,7 procent in 1996 tot naar verwachting 8,5 procent in 1997.

Ook in 1997 hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden op het terrein van de gezondheidszorg, zowel op het gebied van aantallen verzekerden als in de verstrekkingen in het kader van de Ziekenfondswet. In dit verband moet opgemerkt worden dat de CAO-lonen in de gezondheidszorg in 1997 nauwelijks gestegen zijn.

Kosten gezondheidszorg

Kosten gezondheidszorg

Kosten gezondheidszorg als percentage BBP

Kosten gezondheidszorg als percentage BBP

CAO-lonen per maand (incl. bijzondere beloningen)

CAO-lonen per maand (incl. bijzondere beloningen)