Seksueel geweld op de werkplek

In de periode 1992-1996 werden elk jaar 130 000 vrouwen van 15 jaar of ouder slachtoffer van ongewenste seksuele handelingen. Twee procent van de vrouwen kwam hiermee in aanraking. Jaarlijks vinden er circa 40 000 van deze seksuele delicten plaats op de werkplek of op school.

Slachtofferschap onder vrouwen van ongewenste seksuele handelingen, 1992-1996

Slachtofferschap onder vrouwen van ongewenste seksuele handelingen, 1992-1996

Dit blijkt uit de antwoorden die vrouwen geven, wanneer zij gevraagd worden of zij slachtoffer zijn geweest van een seksueel delict. Deze vraag wordt gesteld in een mondeling, bij de vrouwen thuis gehouden interview. De tekst van de vraag luidt:

"Mensen raken soms iemand aan of pakken iemand vast met seksuele bedoelingen of op een echt kwetsende manier. Dit kan overal plaats vinden: bij iemand thuis, op het werk, op straat, etc. Is dat U wel eens overkomen?"

Seksueel geweld volgens deze omschrijving bevat dus niet de beledigende opmerkingen of verbale intimidiatie, maar uitsluitend fysieke vormen van seksueel geweld jegens vrouwen (en met ingang van 1997 ook jegens mannen).

Het komt regelmatig voor dat vrouwen binnen een jaar meerdere keren slachtoffer worden van ongewenste seksuele handelingen. Gemiddeld genomen zijn slachtoffers van een seksueel delict binnen een tijdsbestek van twaalf maanden 1,8 keer slachtoffer. Van de ruim 1,1 miljoen seksuele delicten waarvan vrouwen in de periode 1992-1996 slachtoffer waren, vond bijna één op de vijf plaats op school of op de werkplek.

Slachtofferschap onder vrouwen van ongewenste seksuele handelingen, 1992-1996

Slachtofferschap onder vrouwen van ongewenste seksuele handelingen, 1992-1996