Nieuwbouw

De vraag naar nieuwbouw neemt weer sneller toe. Dit wordt veroorzaakt door een forse stijging van de vraag binnen de markt- en budgetsector. De vraag naar nieuwbouwwoningen lijkt in de periode april 1997 tot en met maart 1998 door haar dieptepunt heen te zijn, maar blijft lager dan in het voorafgaande jaar. Het gevolg is een minder sterke stijging van de productie van woningen. Voor de productie van overige bouwwerken kan na de geringere stijging in 1997 een sterke stijging in het vervolg van 1998 en in 1999 worden verwacht.

Meer bedrijfsgebouwen

Deze conclusie wordt gesterkt door het niveau van de verleende bouwvergunningen over de periode juli 1997 tot en met juni 1998. De waarde van de verleende bouwvergunningen voor woningen en bedrijfsgebouwen is in deze periode met 9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar daarvoor. Deze stijging komt voor het grootste deel voor rekening van de bedrijfsgebouwen (+ 20 procent), terwijl de waarde voor woningen met 3 procent steeg. De waarde van vergunningen voor gebouwen in de marktsector (fabrieken, kantoren en dergelijke) is met 25 procent gestegen.

In de budgetsector (scholen, ziekenhuizen en dergelijke) is de waarde van de vergunningen vrijwel gelijk gebleven. Het niveau van de verleende bouwvergunningen in het eerste halfjaar van 1998 geeft een nog sterker verschil aan tussen de woningen en de bedrijfsgebouwen. Ten opzichte van het eerste halfjaar 1997 is er namelijk een daling van de woningbouw met 5 procent en een stijging voor bedrijfsgebouwen met 22 procent.

Vraag en productie nieuwe gebouwen

Vraag en productie nieuwe gebouwen

De bouwproductie van bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend is in de periode juli 1997 tot en met juni 1998 met bijna 6 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook hierbij was de grootste stijging te zien bij de bedrijfsgebouwen (+ 7 procent) en minder bij de woningbouw (+ 5 procent). Zoals het er nu naar uit ziet zal er in 1999 een flink lager niveau van de productie van woningen te zien zijn.

vraag en productie nieuwbouw woningen

vraag en productie nieuwbouw woningen

Boudewijn Luijendijk