Miskramen

Dat lang niet alle zwangerschappen goed aflopen, is al langere tijd bekend. Onlangs publiceerde het Britisch Medical Journal nog een onderzoek waaruit blijkt dat zeker 10 procent van alle zwangerschappen vroegtijdig in een miskraam eindigt. Ernstige aangeboren afwijkingen, zoals een open ruggetje, hebben vaak als gevolg dat het ongeboren kind niet levensvatbaar is. Het CBS meet het aantal doodgeboren meisjes en jongetjes na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken. Bij een groot deel van de doodgeboren kinderen is de moeder tussen de 30 en 34 jaar oud. Meestal betreft het een eerste kind.

Doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste
24 weken, 1996

Doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste

Doodgeborenen naar leeftijd moeder en plaats in de kinderrij
(na een zwangerschap van ten minste 24 weken), 1996

Doodgeborenen naar leeftijd moeder en plaats in de kinderrij