Tienermoeders

Sinds het begin van de jaren 70 worden elk jaar minder kinderen geboren uit vrouwen jonger dan twintig jaar. Deze daling houdt onder meer verband met de toegenomen mogelijkheden om zwangerschap te voorkomen of te beëindigen.

Op het eerste gezicht is het verrassend dat deze afname heeft plaatsgevonden onder de echtelijke geboorten, terwijl het aantal buitenechtelijke geboorten nauwelijks is veranderd. De daling, in de loop der jaren, van het aantal echtelijke geboorten kwam echter voornamelijk doordat het aantal ‘gedwongen’ huwelijken sterk verminderde. In 1960 was 78 procent van de vrouwen beneden de twintig die van een kind bevielen, hooguit zeven maanden getrouwd. In 1996 was dat nog maar veertien procent.

Dat het aantal buitenechtelijke geboorten niet verder daalde, komt mede door de toegenomen acceptatie van het ongehuwde moederschap. Er wordt op jonge leeftijd minder getrouwd, maar daarentegen meer niet-gehuwd samengewoond dan enkele decennia geleden. In 1960 was 2,7 procent van alle 15-19-jarige vrouwen gehuwd, tegen 0,8 procent in 1996.

Echtelijke en buitenechtelijke geboorten bij tienermoeders

Echtelijke en buitenechtelijke geboorten bij tienermoeders