Minder heenzendingen door meer cellen

Vorig jaar hebben van elke duizend mannen er zeven kortere of langere tijd in een gevangenis of huis van bewaring doorgebracht. Bij de vrouwen lag dit aantal 25 keer zo laag.

Om alle gedetineerden te kunnen herbergen, wordt het aantal cellen jaarlijks uitgebreid. Net als in 1996 was ook vorig jaar een toename te zien van het aantal personen dat in de loop van het jaar gedetinerd is geweest. Gemiddeld bleven deze personen even lang als in 1995 en 1996: bijna 3,5 maand.

Dank zij de uitbreiding van de celcapaciteit is het aantal gedetineerden dat wegens plaatsgebrek moest worden weggestuurd drastisch afgenomen. Deze daling bracht het aantal heenzendingen terug op het niveau van 1990.

Capaciteit gevangenissen en huizen van bewaring en heenzendingen wegens plaatsgebrek.

Capaciteit gevangenissen en huizen van bewaring en heenzendingen wegens plaatsgebrek.