Inkomende goederen via zeeschip vallend onder HNS-verdrag, 2021

Deze tabel bevat cijfers over het brutogewicht van goederen die Nederland binnenkomen via de zeevaart en vallen onder het zogenaamde HNS-verdrag. Dit is exclusief transshipment. De cijfers zijn uitgesplitst naar soorten goederen, exclusief de “overige” categorie en naar Nederlandse zeehaven.

Deze cijfers zijn berekend op basis van cijfers van de douane en van de havenbedrijven.

Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.