Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021

Vijf indicatoren die de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen per gemeente en wijk voor 2021.
In deze tabellenset worden in navolging van eerdere jaren vijf indicatoren berekend die, per gemeente en wijk, de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland in kaart brengen voor 2021. Het gaat hierbij om gegevens over het aandeel kinderen in bijstandshuishoudens en éénoudergezinnen, jeugdwerkloosheid, zuigelingensterfte en, ter referentie, het totale aantal kinderen en jongeren in Nederland in verschillende leeftijdsgroepen. Zuigelingensterfte wordt vanwege de lage aantallen over 2019 tot en met 2021 gepresenteerd, en alleen naar gemeente. De informatie over jeugdcriminaliteit is bij deze publicatie achterwege gelaten vanwege het later beschikbaar komen van de data die hiervoor nodig is.
Opdrachtgever: VNG Realisatie.