Personen wees geworden in 2019

Personen die op 1 januari 2019 plaats in het huishouden kind hadden en van wie de laatste (juridische) ouder in het huishouden is overleden in 2019, naar diverse kenmerken op 1-1-2019 en de woonsituatie van de wees 6 maanden na het overlijden.
De publicatie is bekostigd door het ministerie van BZK. Het is de onderbouwing van een kamervraag die gaat over personen die wees worden en in een corporatie woning wonen op het moment dat de laatst levende ouder overlijdt. Waar woont deze wees na 6 maanden en wat zijn zijn overige kenmerken?