Statistiek Wet Inburgering, richtlijnen, 2021

Richtlijnen voor gemeenten, Statistiek Wet inburgering 2021
Op 1 januari 2022 treedt een nieuw inburgeringsstelsel in werking; de Wet Inburgering 2021. Binnen dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de aanlevering van gegevens over inburgering door gemeenten. De richtlijnen geven een beschrijving van de kenmerken en de registratie van de kenmerken die aangeleverd moeten worden aan het CBS.