Omzet binnenstad Utrecht

Erratum:

In onderstaande tabel hebben we een klein foutje in de tabeltoelichting ontdekt. Dit hebben we aangepast en op 21 mei 2021 is de tabel vervangen. Op de cijfers in de tabel heeft dit geen invloed.
De gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen tot een DrukteMeter, waarbij sensoren gebruikt worden om de drukte in het Stationsgebied van Utrecht te meten. Het CBS levert hieraan een bijdrage door geaggregeerde omzetgegevens van de detailhandel en horeca in de binnenstad te leveren.
In de tabel worden cijfers gegeven over de hele binnenstad van Utrecht en over het Stationsgebied. Daarnaast wordt op het niveau van de hele binnenstad een uitsplitsing gemaakt naar sbi-bedrijfstak. Ook wordt er een uitsplitsing gemaakt naar mkb en bedrijven met slechts één filiaal.

De tabel laat de hoogte van de omzet zien van bedrijven in de detailhandel (SBI 47) en horeca (SBI 55 en 56) in het derde kwartaal van 2020. Daarnaast wordt het aantal bedrijven getoond waarop deze omzetgegevens zijn gebaseerd.