Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019

Foto verhuiswagen
© Hollandse Hoogte
Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen tussen gemeenten, binnen gemeenten en van en naar het buitenland.

Dit dashboard laat de verhuisbewegingen van personen van 18 jaar of ouder zien in 2017, 2018 en 2019. Waar komen de mensen vandaan die in uw gemeente komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen stad gemeenten of zelfs het buitenland? Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, onder andere jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Op de overzichtspagina krijgt u een algemeen beeld van de verhuizingen van, naar en binnen uw gemeente. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien en de verhuisstromen van en naar het buitenland voor uw gemeente. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen van en naar uw gemeente.

In het dashboard zijn cijfers opgenomen over bijna 90 gemeenten. Zij hebben zich via de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) aangemeld voor deelname aan dit verhuizingendashboard.