Studie-uitval na 1e jaar, 2016/'17 - 2018/'19

Deze tabellen bevatten cijfers over het percentage uitval en het aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten voor opleidingen binnen het domein zorg en welzijn, uitgesplitst naar studiejaar, opleidingsniveau en ISCED code.
In deze aanvullende statistische dienst worden alle opleidingen binnen het domein zorg en welzijn breed gepresenteerd. Een student wordt geteld als uitval wanneer deze op de teldatum in het gepresenteerde studiejaar ingeschreven stond bij een opleiding binnen een ISCED categorie en het jaar daarop op de teldatum niet meer ingeschreven stond bij een opleiding binnen dezelfde ISCED categorie. Het uitvalpercentage wordt berekend door het aantal uitvallers te delen door het aantal ingestroomde voltijd-studenten in het gepresenteerde studiejaar. Er wordt alleen gekeken naar instroom in en uitval na het eerste studiejaar.
De toedeling van regio vindt plaats op basis van de woongemeente van de werknemers. De toedeling naar ISCED vindt plaats naar de opleiding waar de student ingeschreven stond op de teldatum; 1 oktober van het gepresenteerde studiejaar.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.