Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020

Tabel met aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Per soort opdrachtgever worden woningen, wooneenheden en recreatiewoningen gesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens.

De opdrachtgever is het ministerie van BZK.