Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Dankzij deze set van basisindicatoren over energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, en de energierekening, voor alle wijken en buurten van Schagen, is Schagen beter voorbereid op de energietransitie.
Schagen bereidt zich voor op de energietransitie. De gemeente heeft verschillende instrumenten hiertoe, zoals informatievoorziening, duurzaamheidsleningen en subsidies. Daarnaast maakt de gemeente een plan met welke wijken eerder of later gasvrij kunnen worden gemaakt. Om alle verschillende instrumenten effectief in te kunnen zetten, en voor een goede onderbouwing van de gastransitie, heeft Schagen informatie nodig. Daarom heeft de gemeente het CBS gevraagd een energietransitie-matrix te maken met een breed spectrum van energie-gerelateerde indicatoren, van energielabels tot de energierekening van arme huishoudens.