AZW: Duurzame inzetbaarheid werknemers zorg en welzijn

Informatie over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om de aspecten langer doorwerken en actuele inzetbaarheid.
De uitkomsten gaan over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector. Bron hiervoor is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van SZW.

Deze tabel is op verzoek van het ministerie van VWS ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.