AZW: Studie-uitval 1e jaar; ISCED, 2015/’16-2017/’18

Deze tabellen bevatten cijfers over het percentage uitval en het aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten in de studiejaren 2015/’16 tot en met 2017/’18 . De cijfers zijn uitgesplitst naar regio, studiejaar, opleidingsniveau en ISCED code.
Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie AZW.