Pilot gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Pilot voor gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.
Divosa doet in 2019, samen met de 13 gemeenten, een pilotstudie voor het opzetten van een gemeentelijke benchmarktool voor het monitoren van statushouders. In het kader van deze pilotstudie heeft Divosa het CBS gevraagd om verschillende indicatoren te berekenen, op basis van het landelijke microdatabestand van het cohortonderzoek asielzoekers en statushouders. Deze indicatoren worden hier in een serie filtertabellen gepresenteerd.
Opdrachtgever: Divosa