Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Erratum: 20-8-2019 16:03

Op 13 april is een uitbreiding gepubliceerd van de gemeentelijke benchmark statushouders.
Het betreft een uitbreiding van de bestaande indicatoren-set met 66 nieuwe gemeenten of combinaties van gemeenten.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze uitbreiding is gedaan zijn achteraf twee onvolkomenheden geconstateerd in de tabel van indicator 1.
Onze excuses hiervoor.

Indicator 2

Op 1 januari 2018 is de gemeente Rijnswaarden samengegaan met de gemeente Zevenaar.
De bevolkingscijfers van de gemeente Zevenaar in de kwartalen van de periode 2015-2017 bevatten ten onrechte niet de inwoners van de voormalige gemeente Rijnswaarden en waren hierdoor te laag.
Het aantal statushouders in deze gemeente was al wél volgens de actuele gemeentelijke indeling berekend.
Dat betekent dat het promillage statushouders in de gemeente Zevenaar voor de periode 2015-2017 met (maximaal één promille-punt) werd overschat.
Zowel het aantal inwoners als het promillage statushouders in de gemeente Zevenaar zijn inmiddels gecorrigeerd voor de peildatums 1/1/2015 tot en met 1/10/2017.

Op 1 januari 2018 zijn de gemeenten Leeuwarderadeel (geheel) en Littenseradiel (deels) samengegaan met de gemeente Leeuwarden.
De bevolkingscijfers van de gemeente Leeuwarden in de kwartalen van de periode 2015-2017 bevatten ten onrechte niet de inwoners van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel en waren hierdoor te laag.
Het aantal statushouders in deze gemeente was al wél volgens de actuele gemeentelijke indeling berekend.
Dat betekent dat het promillage statushouders in de gemeente Leeuwarden voor de periode 2015-2017 met (maximaal één promille-punt) werd overschat.
Zowel het aantal inwoners als het promillage statushouders in de gemeente Leeuwarden zijn inmiddels gecorrigeerd voor de peildatums 1/1/2015 tot en met 1/10/2017.

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.
Divosa zet in 2019, inmiddels samen met meer dan 80 Nederlandse gemeenten, een benchmarktool op voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 26 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.
Opdrachtgever: Divosa