Gebouwenmatrix Energie

Deze tabel bevat het aantal m2 en verblijfsobjecten in de Dienstensector in Nederland in 2017, uitgesplitst naar gebouwtype en economische sector.

Deze maatwerktabel is gemaakt in opdracht van PBL en TNO om informatie over energieleveringen uit de klantenbestanden te kunnen relateren aan de gebouwde omgeving in de Dienstensector en wordt onder andere gebruikt voor berekeningen in de Klimaat en Energieverkenning. Deze statistiek is gemaakt op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie.

De methode is gewijzigd zie de gebouwenmatrix voor 1 januari 2018 en 1 januari 2019