Psychisch ongezond geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers over psychische ongezondheid naar leeftijd en gevolgd onderwijsniveau voor mannen en vrouwen van 12 t/m 25 jaar. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2014 t/m 2017 van het CBS.
Het CBS heeft de psychische gezondheid gemeten door mensen van 12 jaar en ouder vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘Voelde u zich erg zenuwachtig?’ en ‘Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?’. Daar konden respondenten zes antwoorden op geven, variërend van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Op basis van de antwoorden is een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) berekend. Mensen met een score onder de 60 zijn aangemerkt als psychisch ongezond.
Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM en het Trimbos-Instituut uitgedraaid.