Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt al een aantal jaar voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met dit dashboard is het nu mogelijk snel uitkomsten te vergelijken voor de verschillende opleidingen en mbo-instellingen. Het geeft inzicht in welke mate gediplomeerde mbo-uitstromers aan het werk zijn, wat hun uurloon is en in welke sector zij aan het werk zijn. De doorstroom laat daarnaast per opleiding zien in hoeverre gediplomeerden doorgaan binnen het onderwijs in plaats van dat zij uitstromen richting de arbeidsmarkt.
Dit dashboard bevat cijfers over uitstromers uit het mbo voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17.

 


Relevante links