Musea naar provincie en type, 2009-2017

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tijdreeks bevat gegevens over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 en 2017. De tabellenset bevat vier uitgebreide tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst naar regio (provincie), type museum (beeldende kunst en overige musea) en naar geregistreerde (BIS en overig geregistreerd) en niet geregistreerde musea.

Deze tabellenset is ook gedeeld met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Museum Vereniging. Met beide partijen werkt het CBS samen in het samenstellen van de cijfers. 

Op 30 november 2018 is de tabellenset vervangen door een verbeterde versie. Tussen 15 oktober en 30 november 2018 heeft het CBS extra controles uitgevoerd en aanpassingen aangebracht in de resultaten van de museumenquête 2015, 2016 en 2017. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de tabellenset hieronder.

Downloads