Doelgroepen armoedebeleid in Leiden, 2015

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015.
De gemeente Leiden heeft voor huishoudens die onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens leven een aantal ondersteunende (minima)regelingen. In opdracht van de gemeente Leiden heeft het CBS onderzoek gedaan naar het bereik van een aantal gemeentelijke regelingen onder huishoudens die daar, gelet op de inkomens- en vermogensgrenzen, voor in aanmerking komen.

Hieruit blijkt dat het bereik 63 procent van de (doelgroep)huishoudens is. Bij huishoudens die al minstens vier jaar een inkomen onder de inkomensgrens hebben, is het bereik van de minimaregelingen 76 procent.

De huishoudens zijn uitgesplitst naar voornaamste inkomensbron, type huishouden, leeftijd van de hoofdkostwinner, herkomst van de hoofdkostwinner en wijken en buurten. De tabellenset is de eerste oplevering in het kader van het Urban Data Center Leiden071. Met de door het CBS samengestelde maatwerktabellenset heeft team beleidsonderzoek van de gemeente Leiden een rapportage opgesteld. Deze is beschikbaar via http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank.asp?Entity=Onderzoeksbank&EntityID=515