Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2017 Q2

Aantal omgevingsvergunningen in de fasen ‘Vergunning verleend’, ‘Bouw begonnen’, ‘Bouw nog niet gereed’ en ‘Vergunning ingetrokken’ van woningen en niet-woningen (verblijfsobjecten), uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gegevens naar provincies en Nederland Totaal zijn per kwartaal; voor de gemeenten zijn alleen jaarcijfers beschikbaar.
Deze tabel bevat gegevens over de bouwfasen van woningen en niet-woningen (verblijfsobjecten), afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).