Goederenvervoer in Nederland

Meer goederen vervoerd over de weg en over zee in 2018

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (+1,6 procent) en over zee (+1,5 procent). Het transport via de luchtvaart, de binnenvaart en het spoor was in 2018 lager dan in 2017.

Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd het grootste deel, 44 procent, door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden 35 procent van alle goederen, de binnenvaart was goed voor 18 procent. Het spoorvervoer (2 procent) en de luchtvaart (0,1 procent) dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederentransport.

Goederenvervoer, 2018
modaliteitmutatie (%-mutatie t.o.v. 2017)
Wegvervoer1,6
Zeevaart1,5
Binnenvaart-0,3
Luchtvaart-0,3
Spoorvervoer-0,6

Vooral groei binnenlands transport

Het binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5 procent. Dit vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd: 82 procent van alle binnen onze landsgrenzen getransporteerde goederen gaat over de weg. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6 procent meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen.
Met binnenvaartschepen werd 7,3 procent meer vervoerd, dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen. Het binnenlands spoorvervoer groeide met 16,9 procent, maar levert met 0,5 procent slechts een beperkte bijdrage aan het totale binnenlandse goederentransport.

Binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer
stroomperiodeZeevaart (mln ton)Binnenvaart (mln ton)Spoorvervoer (mln ton)Wegvervoer (mln ton)Luchtvaart (mln ton)
Binnenlands2017113,52,7541,6
Binnenlands2018121,83,2555,7
Grensoverschrijdend2017595,8200,435,1203,81,8
Grensoverschrijdend2018604,5191,234,4201,71,8

Grensoverschrijdend transport stijgt voor zeeschepen

Het grensoverschrijdend goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 104 miljoen ton. Alleen overzee werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd (+1,5 procent). Van de goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd 58 procent vervoerd met zeeschepen.
In de binnenvaart daalde het over de grens vervoerde gewicht met 4,6 procent. In de tweede helft van 2018 ondervonden binnenvaartschippers veel last van de lage waterstanden, waardoor schepen van en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen.
Per spoor werd 2,0 procent en over de weg 1,1 procent minder vervoerd vanuit en naar ons land. Ook door de lucht nam het vervoer af, met 0,3 procent. De bijdrage van de luchtvaart in het totale grensoverschrijdende vervoer is met 0,2 procent gering.