© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Continentaal goederenvervoer: wegvervoer

Meer vervoerd over de weg in 2018

Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2018 in totaal 679 miljoen ton goederen. In vergelijking met een jaar eerder steeg het vervoer met 2 procent. Zowel het binnenlands als het internationaal vervoer van en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s is vorig jaar toegenomen. Het binnen Nederland vervoerd gewicht steeg in 2018 met 2,4 procent tot 547 miljoen ton. Met een aandeel van 80 procent vormt het binnenlands vervoer het overgrote deel van het totaal vervoerde gewicht door Nederlandse vrachtauto’s.

Het internationale vervoer vanuit en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s nam in 2018 toe met 1,6 procent tot bijna 106 miljoen ton. Deze groei werd volledig gerealiseerd bij het vervoer vanuit Nederland naar het buitenland (+3,8 procent). De hoeveelheid goederen die Nederlandse vrachtauto’s vanuit het buitenland naar Nederland vervoerden, daalde vorig jaar met 0,9 procent ten opzichte van 2017.

Vervoerd gewicht over de weg vanuit Nederland naar bestemming, 2018
land van bestemmingaandeel (%)
Duitsland45,3
België38,2
Frankrijk9
Verenigd Koninkrijk2,6
Zweden1
Denemarken0,8
Zwitserland0,8
Luxemburg0,6
Italië0,5
Overige landen1,2

Duitsland en België belangrijkste bestemmingen

Van alle goederen die vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd ging ruim 92 procent naar buurlanden Duitsland en België. Dit aandeel is tussen 2013 en 2018 telkens iets toegenomen. In 2018 groeide het vervoerde gewicht naar Duitsland met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl dat naar België met 5,7 procent toenam. Naar het Verenigd Koninkrijk, na Frankrijk de vierde bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, werd 3,9 procent minder vervoerd.

Vooral meer bouwgoederen vervoerd

Er werden in 2018 vooral meer bouwgoederen vervoerd. Het vervoerde gewicht van zand, grind, bouwmaterialen en andere aan de bouwnijverheid gerelateerde goederen steeg in 2018 met 6,1 procent naar 141 miljoen ton. Dat is ruim een vijfde van alle transport door Nederlandse wegvervoerders. Het binnenlands vervoer van bouwgoederen door Nederlandse vrachtauto’s nam met bijna 9 procent toe tot 125 miljoen ton. In 2013 lag dit met 105 miljoen ton nog een vijfde lager. Het bouwtransport over de weg profiteert de laatste jaren van meer huizen- en wegenbouw. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg bijvoorbeeld in de periode 2013-2018 met 88 procent.

Vervoerd gewicht bouwgoederen
jaarBinnenlands vervoerd (mln ton)Buitenlands vervoerd (mln ton)
201210618,7
2013104,817,2
2014109,517,9
2015110,417,5
2016111,416,9
2017115,217,8
2018124,316,8