© Hollandse Hoogte

Continentaal goederenvervoer: binnenvaart en spoor

Minder vervoerd door binnenvaartschepen

Het vervoer door binnenvaartschepen daalde in 2018 met 1,7 procent tot 359 miljoen ton. De afname kwam geheel voor rekening van het grensoverschrijdend vervoer dat ten opzichte van 2017 met 5,8 procent kromp. Het internationaal transport over de binnenwateren bestaat voornamelijk (87 procent) uit natte of droge bulk. Het internationale vervoer van natte bulk daalde met 3,6 procent, terwijl dat van droge bulk met 6,2 procent afnam. Bij de droge bulk werden vooral minder metaalertsen verplaatst door binnenschepen.

In de eerste twee kwartalen van 2018 was het internationale bulkvervoer nog hoger dan in de eerste kwartalen van 2017. Het laatste halfjaar van 2018 lag het vervoerd gewicht echter 11,3 procent onder dat in dezelfde periode een jaar eerder. De binnenvaart had toen veel last van lage waterstanden waardoor er minder goederen konden worden getransporteerd. Ook het grensoverschrijdende vervoer van containergoederen liep in 2018 terug, met 9 procent.

Het binnenlands vervoer in de binnenvaart daarentegen, steeg ten opzichte van 2017 met 7,3 procent, tot 122 miljoen ton. De groei kwam vooral doordat er meer metaalertsen werden getransporteerd. Van alle vervoerde goederen bleef ruim een derde in Nederland.

Vervoerd gewicht binnenvaart
JaarTotaal (%-mutatie t.o.v. van een jaar eerder)Binnenlands vervoer (%-mutatie t.o.v. van een jaar eerder)Internationaal vervoer (%-mutatie t.o.v. van een jaar eerder)
20160,41,6-0,1
20171,2-0,52
2018-1,77,3-5,8

Vervoer per trein licht gestegen

Het spoorvervoer speelt maar een bescheiden rol in het goederenvervoer in Nederland. In 2018 werd er 41,6 miljoen ton aan goederen per trein vervoerd, 0,9 procent meer dan in 2017. De stijging is geheel toe te schrijven aan het binnenlands transport dat met 16,9 procent toenam. Het internationaal vervoerde gewicht per trein daalde in 2018 met 0,2 procent.

Minder per spoor vanuit en naar Duitsland

Vooral het goederentransport per trein van en naar Duitsland nam af. In 2018 ging het om 1,3 miljoen ton goederen die minder werd vervoerd, een daling van 5,7 procent. Vanuit Nederland werd er minder bulk naar Duitsland gereden. Duitsland is met een aandeel van 64 procent veruit het belangrijkste laad- en losland voor het spoortransport, daarna komt Italië met een aandeel van 17 procent. Na een daling in 2017 werden in 2018 opnieuw meer goederen vanuit en naar Italië vervoerd (+11,9 procent). Vooral containergoederen gaan per trein van en naar Italië.

Goederenspoorvervoer
Categorie2016 (mln ton) 2017* (mln ton)
Afvoer27,525
Aanvoer9,910,1
Doorvoer2,43,4
Binnenlands2,92,7