Goederenvervoer

Bij het transport van goederen bepalen onder andere de aard van de goederen en de herkomst en de bestemming, de manier waarop goederen worden vervoerd. Binnenlands en continentaal goederenvervoer gaat voornamelijk via de weg, de binnenvaart of het spoor. Intercontinentaal worden goederen overwegend via de zeevaart of de luchtvaart vervoerd.

Goederenvervoer