Vervoer over water

Hogere omzet vervoer over water

In 2017 werkten 35 duizend personen in het vervoer over water. Zij hielden zich bezig met het vervoer van vracht of passagiers in de zee- en kustvaart of binnenvaart. In het tweede kwartaal van 2019 waren een kleine 4,8 duizend bedrijven actief in het vervoer over water, waarvan ruim 4 duizend in de binnenvaart. Deze branche bevat veel kleine familiebedrijven. De totale omzet van het vervoer over water bedroeg in 2017 ruim 8,7 miljard euro. Het merendeel, 6,1 miljard euro, is toe te schrijven aan de zee- en kustvaart. De omzet in 2018 in het vervoer over water lag 4,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzet en werkzame personen vervoer over water, 2017
 Omzet x miljard euroWerkzame personen x 1 000
Binnenvaart2,718,3
Zee- en kustvaart6,016,6

Zee- en kustvaart zet minder om dan voor crisis

In de zee- en kustvaart zijn 705 bedrijven actief met 16,6 duizend werknemers. In deze branche wordt mondiaal geopereerd en er is een sterke afhankelijkheid van de wereldeconomie. Tijdens de crisisjaren 2008-2011 daalde de omzet fors, met 27 procent. Daarna volgden jaren met wisselende resultaten. In 2018 lag de omzet nog altijd 17,5 procent lager dan in het jaar voordat de crisis begon.

Omzet zee- en kustvaart
 ontwikkeling (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20083,7
2009-20,8
2010-7,9
2011-0,1
20129,8
20136,1
20141,4
2015-0,3
2016-8,9
20174,6
20180,8

Omzet binnenvaart 2018 hoogste sinds begin deze eeuw

In de binnenvaart zijn ruim 4 duizend bedrijven operationeel, die aan meer dan 18 duizend personen werkgelegenheid bieden. Door de lage waterstanden in vooral de tweede helft van 2018 was de omzet in 2018 bijna 14 procent hoger dan in het jaar ervoor en de hoogste sinds begin deze eeuw. Omdat schepen door de lage waterstanden minder konden vervoeren, waren er meer schepen nodig om de vrachten op de plaats van bestemming te krijgen. De schippers hadden daardoor een beter onderhandelingspositie voor de vrachttarieven. Verder ontvingen zij een laagwatertoeslag ter compensatie van de extra kosten.

Omzet binnenvaart
 ontwikkeling (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
20086,8
2009-17,6
20102,2
201111,7
2012-6,9
20131,4
20141,2
20153,9
2016-7,6
20173,2
201813,7