© Hollandse Hoogte

Vervoer over land

Vervoer over land behaalt meer omzet

Het vervoer over land is een belangrijke branche binnen de transportsector. Deze is goed voor 52 procent van alle bedrijven en 47 procent van alle werkzame personen in de sector. In 2017 groeide de omzet van vervoer over land met 5,1 procent. In alle deelbranches nam de omzet toe. Het meest steeg deze bij het goederenwegvervoer (+6,1 procent), maar ook bij de verhuizers was de omzet flink hoger (+5,5 procent).

Omzet vervoer over land, 2017
Categoriemutatie (%-mutatie t.o.v. 2016)
Vervoer over land5,1
Goederenwegvervoer
(excl. verhuisvervoer)
6,1
Verhuisvervoer5,5
Vervoer per taxi2,1
Overig personenvervoer over de weg1,4

Omzet goederenwegvervoer stijgt door

Het goederenwegvervoer is de grootste deelbranche binnen het vervoer over land. Hier zijn ruim 11 duizend bedrijven actief die 138 duizend mensen werkgelegenheid bieden. De deelbranche neemt circa een kwart van de totale omzet van de transportsector voor zijn rekening. De omzet van het goederenwegvervoer kromp in 2009 in het begin van de crisis fors. Sindsdien is deze, mede door de aantrekkende economie, vrijwel elk jaar weer toegenomen. Inmiddels ligt de omzet alweer 27 procent boven het niveau van voor de crisis.

Omzet goederenwegvervoer
jaarindex (index 2015=100)
'0896,8
'0985,5
'1088,2
'1192,5
'1294,4
'1393,6
'1497
'15100
'16102,7
'17109

Omzet verhuizers nog onder niveau van voor crisis

Het verhuisvervoer vormt met 680 bedrijven en 5,3 duizend werkenden een kleine deelbranche binnen het vervoer over land. Tijdens de crisis werden de verhuisbedrijven door de ingestorte woningmarkt hard getroffen. Het dieptepunt was in 2012, toen hun omzet een kwart lager was dan in 2008. Sindsdien neemt de omzet weer toe, in 2017 met 5,5 procent. Wel blijft de omzetgroei achter bij de woningverkopen. Terwijl het aantal verkochte woningen in 2017 bijna een derde boven het niveau in 2008 lag, was de omzet van de verhuizers nog altijd 1,5 procent lager dan toen.

Omzet verhuisvervoer
jaarindex (index 2015=100)
'08118
'0995,3
'1089,7
'1190,4
'1288,5
'1389,1
'1492,7
'15100
'16110,1
'17116,2

Meer omzet taxibedrijven

In het taxivervoer zijn ongeveer 40 duizend mensen werkzaam bij 9,9 duizend bedrijven. Het gaat grotendeels om eenpitters. Bedrijven in deze deelbranche richten zich niet alleen op het straattaxivervoer, maar halen vooral veel inkomsten uit het contractvervoer, zoals gehandicaptenvervoer, schoolvervoer en zittend ziekenvervoer. In 2017 groeide de omzet van de taxibedrijven voor het tweede jaar op rij, met 2,1 procent.

Omzet vervoer per taxi
jaarindex (index 2015=100)
'08102,5
'09106,2
'10107,6
'11108,6
'12111,1
'13107,8
'14100,5
'15100
'16103,3
'17105,5