Economische betekenis transportsector

De transportsector is van groot belang voor de Nederlandse economie, voor de werkgelegenheid en als bron van inkomen. Ook de ontwikkelingen in de omzet van de transportsector en dienstverlening voor transport komen aan bod.

Economische betekenis transportsector