Verkeersdoden naar kenmerken

Meeste verkeersdoden zijn mannen

Er komen meer mannen om in het verkeer dan vrouwen. Dit geldt voor alle vervoerswijzen. In 2018 stierven 485 mannen en 193 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Dit betekent dat 72 procent van de verkeersdoden in 2018 een man was. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent.

Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog in de leeftijdsgroepen 20 tot 40 jaar, van wie 87 procent van de verkeersdoden man is. In bijna alle leeftijdsgroepen zijn er meer mannelijke dodelijke verkeersslachtoffers dan vrouwelijke. Alleen onder kinderen tot 15 jaar is er nagenoeg geen verschil in het aantal verkeersdoden tussen jongens en meisjes.

Aandeel mannen onder verkeersdoden naar leeftijd, 2018
,aandeel mannen Jonger dan 15 jaar,47 15 tot 20 jaar,78 20 tot 30 jaar,86 30 tot 40 jaar,88 40 tot 50 jaar,71 50 tot 60 jaar,70 60 tot 70 jaar,69 70 tot 80 jaar,66 80 jaar of ouder,64aandeel mannen onder verkeersdoden (%)
Jonger dan 15 jaar47
15 tot 20 jaar78
20 tot 30 jaar86
30 tot 40 jaar88
40 tot 50 jaar71
50 tot 60 jaar70
60 tot 70 jaar69
70 tot 80 jaar66
80 jaar of ouder64
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

Ouderen kwetsbaar in verkeer

In alle leeftijdsgroepen tot 60 jaar was het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen in 2018 lager dan in 2008. In deze leeftijdsgroepen nam het aantal verkeersdoden de afgelopen tien jaar met ruim een derde af. Onder 60-plussers is dit aantal in deze periode juist met 40 procent toegenomen: van 250 in 2008 naar 350 in 2018. De grootste stijging vond plaats onder de 80-plussers. In 2008 waren er onder hen 81 dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen te betreuren, tegen 143 in 2018. Dit komt neer op een stijging van 77 procent.

Per 100 duizend inwoners groeide het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bij de 80-plussers van 13,2 in 2008 naar 18,4 in 2018. Hiermee is de verkeersmortaliteit onder hen het hoogst van alle leeftijdsgroepen. In 2018 was ruim een vijfde van alle verkeersdoden 80 jaar of ouder. Meer dan de helft was ouder dan 60 jaar.

Verkeersdoden naar leeftijd, 2018
,2008,2018 Jonger dan 15 jaar,0.9,0.7 15 tot 20 jaar,6.6,3.4 20 tot 30 jaar,6.6,4.0 30 tot 40 jaar,4.2,2.9 40 tot 50 jaar,3.5,2.6 50 tot 60 jaar,4.3,2.7 60 tot 70 jaar,4.0,3.8 70 tot 80 jaar,9.4,8.8 80 jaar of ouder,13.2,18.42008 (per 100 000 inwoners)2018 (per 100 000 inwoners)
Jonger dan 15 jaar0,90,7
15 tot 20 jaar6,63,4
20 tot 30 jaar6,64,0
30 tot 40 jaar4,22,9
40 tot 50 jaar3,52,6
50 tot 60 jaar4,32,7
60 tot 70 jaar4,03,8
70 tot 80 jaar9,48,8
80 jaar of ouder13,218,4
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

Fiets grootste risico 50-plusser

Van alle 50-plussers die in 2018 omkwamen in het verkeer was 44 procent als fietser betrokken bij een verkeersongeval. De fiets vormde daarmee het grootste risico voor verkeersdeelnemers van 50 jaar en ouder. Ter vergelijking: van de verkeersdoden in de leeftijd van 15 tot 50 jaar kwam 14 procent om op de fiets. De meeste dodelijke verkeersslachtoffers in die leeftijdsgroep vielen te betreuren bij ongevallen met een personenauto (54 procent). Vooral onder 20- tot 30-jarigen vormt de personenauto een groot risico. Van de verkeersdoden in deze leeftijd kwam 66 procent om in de auto.

Na de auto en de fiets vielen in 2018 de meeste verkeersdoden bij deelname aan het verkeer als voetganger, bestuurder van een gemotoriseerd invalidenvoertuig (scootmobiel) of op de motorfiets. Voor deze vervoerswijzen verschilt het aantal verkeersdoden naar leeftijd. Van de voetgangers die in 2018 omkwamen in het verkeer was het merendeel (59 procent) in de leeftijd van 70 jaar of ouder. Van de bestuurders van een gemotoriseerd invalidenvoertuig was 91 procent 70 jaar of ouder. Van de verkeersdoden onder motorrijders was ruim drie kwart in de leeftijd van 20 tot 50 jaar.

Verkeersdoden naar leeftijd en vervoerswijze, 2018
 Voetganger (%)Fiets (%)Brom- en snorfiets en brommobiel (%)Gemotoriseerd invalidenvoertuig (%)Motorfiets (%)Personenauto (%)Bestelauto, vrachtwagen (%)Overig (%)
Jonger dan 15 jaar110000404
15 tot 20 jaar256012200
20 tot 30 jaar3810105771
30 tot 40 jaar4920142362
40 tot 50 jaar3124082921
50 tot 60 jaar4348131151
60 tot 70 jaar5327342133
70 tot 80 jaar165281023830
80 jaar of ouder166633002800

Relevante links