Zeehavens

Ruim 36 duizend scheepsbezoeken aan Nederlandse zeehavens

In 2017 hebben zeeschepen ruim 36 duizend keer de Nederlandse havens bezocht om hier goederen te lossen of passagiers van boord te laten gaan. Het havengebied van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren, is met 24 duizend bezoeken het meest populair. De zeehavens in het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) zijn 5,3 duizend keer bezocht, terwijl in Vlissingen en Terneuzen (Zeeland Seaports) ruim 3,3 duizend zeeschepen hebben aangemeerd.

Bezoeken van zeeschepen aan Nederlandse havens, 2017
 Aantal bezoeken (x 1 000)
Havengebied Rotterdam24,027
Havengebied Amsterdam5,324
Zeeland Seaports3,345
Groningen Seaports2,181
Den Helder0,864
Overige havens0,675

Nederlandse havens vaakst bezocht door conventionele vrachtschepen

De meeste schepen die Nederland aandoen zijn vrachtschepen die verschillende soorten ladingen kunnen vervoeren, de zogenaamde conventionele vrachtschepen. Zowel containers, stukgoederen, droge bulkgoederen als auto’s kunnen op dit type schip vervoerd worden. Stukgoederen zijn goederen waarvan de hoeveelheid per stuk wordt opgegeven. Deze goederen worden vervoerd in kisten, kratten, vaten of balen. Bij bulkgoederen (stortgoederen) wordt de hoeveelheid in gewicht uitgedrukt. In 2017 werden de Nederlandse havens bijna 15 duizend keer door conventionele vrachtschepen bezocht. In vergelijking met 2011 is dit een daling van 7,5 procent.

Zeeschepen die Nederlandse havens bezoeken
 2011 (x 1 000)2017 (x 1 000)
Conventionele vrachtschepen15,9214,725
Tankers11,14210,792
Containerschepen6,6946,826
Droge bulkcarriers1,8892,207
Overige schepen1,3332,207

Ruwe aardolie goed voor ruim de helft van de aanvoer door tankers

Tankers, schepen die ingericht zijn voor het vervoer van vloeistoffen of gassen, hebben Nederland in 2017 bijna 11 duizend keer aangemeerd om natte bulkgoederen te lossen. Het aantal bezoeken is daarmee 3,1 procent lager dan in 2011. Bij tankers kan er gedacht worden aan olietankers, gastankers, chemicaliëntankers, maar ook aan fruitsaptankers. Ruim de helft van de natte bulk die met tankers wordt aangevoerd, bestaat uit ruwe aardolie.

Grote stijging aanvoer goederen in containers

Containerschepen doen vooral Rotterdam aan. In 2017 hebben deze schepen bijna 7 duizend keer Nederland bezocht. Dit komt neer op een stijging met bijna 2 procent ten opzichte van 2011. De hoeveelheid geloste goederen in containers is tussen 2011 en 2017 met ruim 22 procent toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de inzet van steeds grotere containerschepen in de zeevaart.

Verder hebben in 2017 ruim 2,2 duizend keer droge bulkcarriers koers gezet naar Nederlandse zeehavens. Deze schepen worden gebruikt om bulkgoederen, zoals erts, graan en steenkool, te vervoeren.