© Nikki van Toorn

Bestelautoverkeer

Meer gereden door bestelauto’s

Nederlandse bestelauto’s reden in 2018 gezamenlijk ruim 18,4 miljard kilometer. Dat is 4,2 procent meer dan in 2017. Het was voor het vierde jaar op rij dat de totale afstand afgelegd door bestelauto’s toenam. Voor het eerst werden er weer meer kilometers afgelegd door bestelauto’s dan in 2008, het jaar waarin de economische crisis begon.
De stijging van de gereden kilometers in 2018 komt voornamelijk door de toename van het aantal bestelauto’s. In 2018 waren dat er 4,0 procent meer dan in 2017. Maar ook de gemiddeld afgelegde afstand per bestelauto steeg licht, naar 18,1 duizend kilometer.

Afgelegde afstand door Nederlandse bestelauto's
 Totale afstand (mld km)
200817,9
200917,4
201017,3
201117,1
201216,6
201316,3
201416,3
201516,5
201617,1
201717,7
201818,4
Bron: CBS, RDW

Hoe ouder de bestelauto, hoe minder kilometers

De bestelauto’s van 1 jaar oud leggen gemiddeld de meeste kilometers af, in 2018 waren dat er 28,8 duizend. Met het toenemen van de voertuigleeftijd loopt het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van 5 jaar oud gemiddeld ruim 21,1 duizend kilometer, bij die van 9 jaar en ouder was dat nog maar 13,0 duizend kilometer. De bestelauto’s die in 2018 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van 0 jaar oud), legden gemiddeld 16,3 duizend kilometer af. Dat deze bestelauto’s minder kilometers rijden dan eenjarige komt doordat deze auto’s doorgaans in de loop van het jaar zijn aangeschaft en dus niet het hele jaar hebben kunnen rijden.

Jaarkilometrage bestelauto's naar leeftijd voertuig, 2018
 jaarkilometrage (1 000 km)
0 jaar16,3
1 jaar28,8
2 jaar27,3
3 jaar25,2
4 jaar22,8
5 jaar21,1
6 jaar19,7
7 jaar18,9
8 jaar17,8
9 jaar of ouder13,0
Bron: CBS, RDW

Meeste kilometers door bestelauto’s in vervoer en opslag

In de sector vervoer en opslag was het gemiddelde jaarkilometrage in 2017 met 30,9 duizend kilometer het hoogst, terwijl dit in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten met 12,4 duizend kilometer het laagst was. De meeste bestelauto’s worden in de bouwsector gebruikt. Daar werd gemiddeld 18,6 duizend kilometer met een bestelauto gereden.

Jaarkilometrage bedrijfsbestelauto's, 2017
 Jaarkilometrage (1 000 km)
Vervoer en opslag30,9
Specialistische zakelijke diensten20,7
Delfstoffenwinning20,5
Industrie20,3
Informatie en communicatie20,2
Verhuur en overige zakelijke diensten19,2
Energievoorziening19
Bouwnijverheid18,6
Overige dienstverlening18,5
Waterbedrijven en afvalbeheer18,5
Financiële dienstverlening18,3
Handel17,9
Cultuur, sport en recreatie16,4
Onderwijs16,1
Gezondheids- en welzijnszorg15,8
Horeca15
Verhuur en handel van
onroerend goed
14
Landbouw, bosbouw en visserij13,8
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
12,4
Bron: CBS, RDW

Relevante links