© Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

Rijbewijzen

8 op de 10 volwassenen hebben een autorijbewijs

Bijna 11,2 miljoen mensen hebben een Nederlands autorijbewijs. Dat is 80 procent van de bevolking van 17 jaar of ouder. Het autorijbewijsbezit is het hoogst in de leeftijdsgroepen tussen de 30 en 70 jaar. Van hen bezit 85 tot 90 procent een autorijbewijs. Dat is veel vaker dan bij de 17- tot 30-jarigen en 70-plussers.

Wel is het bezit van een autorijbewijs de afgelopen jaren zowel bij de 70-plussers als bij jongeren onder de 20 toegenomen. Van de 70-plussers had 56 procent op 1 januari 2014 een rijbewijs, begin 2019 is dat 67 procent. Onder 17-jarigen groeide het rijbewijsbezit in deze periode van 7 naar 9 procent. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist die de rol heeft van coach. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bezit autorijbewijs, 1 januari
 2014 (%)2019 (%)
17 jaar6,68,8
18 tot 20 jaar30,748,1
20 tot 30 jaar7574,9
30 tot 40 jaar85,985,2
40 tot 50 jaar89,886,8
50 tot 60 jaar88,590
60 tot 70 jaar84,986,1
70 jaar of ouder55,567,2
Bron: CBS, RDW

Merendeel motorrijbewijsbezitters zijn 50-plussers

Begin 2019 zijn bijna 11,4 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit heeft te maken met de automatische verstrekking van het bromfietsrijbewijs aan iedereen die een autorijbewijs bezit.

Daarnaast hebben bijna 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Dit zijn in toenemende mate 50-plussers. Begin 2014 was ruim de helft van de motorrijbewijsbezitters 50 jaar of ouder, begin 2019 zijn dat er 6 op de 10. Het betreft 868 duizend motorrijbewijshouders, onder wie 110 duizend 75-plussers. In dezelfde periode nam het aantal mensen onder de 30 jaar met een motorrijbewijs af met 6 procent tot 94 duizend.

Personen met motorrijbewijs naar leeftijd, 1 januari 2019
 motorrijbewijsbezitters
18 tot 30 jaar6,4
30 tot 40 jaar12,9
40 tot 50 jaar21
50 tot 60 jaar29,7
60 tot 70 jaar16,8
70 jaar of ouder13,1
Bron: CBS, RDW


Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Het aantal personen met een vrachtauto- of busrijbewijs is de afgelopen jaren gedaald. Op 1 januari 2019 beschikken 556 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er 16 procent minder dan in 2014. Bij de personen met een busrijbewijs was de daling nog groter: hun aantal nam af met 29 procent, tot 259 duizend.

Zowel bij houders van een vrachtautorijbewijs als die van een busrijbewijs is er sprake van een sterke vergrijzing: respectievelijk 62 en 91 procent is 50 jaar of ouder. Slechts 1 procent van de busrijbewijsbezitters en 6 procent van de vrachtautorijbewijsbezitters is jonger dan 30 jaar.

Personen met een vrachtauto- of busrijbewijs, 1 januari
 Vrachtautorijbewijs (x 1000)Busrijbewijs (x 1000)
2014664,7367,1
2015640,4347,7
2016630335,4
2017609,2313,9
2018580,1284,6
2019555,6259,3
Bron: CBS, RDW