© CBS / Nikki van Toorn

Vliegtuigen en binnenschepen

Nederland bezit ruim 270 grote vliegtuigen

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2018 ruim 270 grote vliegtuigen die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er ruim 720 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 530 micro light toestellen, kleine vliegtuigen voor een of twee personen, waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland bijna 480 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 150 motorzwevers geregistreerd. Verder maakten 430 luchtballonnen, bijna 2,1 duizend geregistreerde drones en 80 helikopters deel uit van de Nederlandse luchtvloot.

Luchtvloot, 31 december 2018
 aantal (aantal)
Geregistreerde drones2066
Kleine vliegtuigen724
Zweefvliegtuigen626
Micro light's533
Luchtballonnen427
Grote vliegtuigen 274
Helicopters79

Aantal geregistreerde drones blijft sterk toenemen

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2018 uit ruim 4,7 duizend luchtvaartuigen, bijna 1,2 duizend meer dan in 2017. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de sterke toename van het aantal geregistreerde drones. Dit zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Voor het beroepsmatig besturen van deze drones is een brevet voor de piloot nodig. Eind 2012 stonden er nog maar 6 drones geregistreerd, eind 2015 waren dat er 170 en eind 2018 bijna 2,1 duizend. Inmiddels zijn ze goed voor bijna 44 procent van de Nederlandse luchtvloot.

Geregistreerde drones, 31 december
 Drones
20126
201323
201469
2015170
2016489
2017897
20182066

Binnenvaartschepen steeds groter

Het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag dat op de Nederlandse binnenwateren goederen heeft vervoerd, neemt sinds 2011 ieder jaar licht af. In 2011 waren er 5,5 duizend binnenvaartschepen met Nederlandse vlag actief, in 2018 waren dit er 5 duizend. Het betreft wel steeds grotere schepen. Waar in 2011 bijna 12 procent van de binnenvaartschepen een laadvermogen had van meer dan 3 duizend ton, bedroeg dit aandeel in 2018 bijna 15 procent. Het aandeel schepen met een laadvermogen van duizend ton of minder daarentegen, nam in deze periode af van 47 naar 44 procent.

Binnenvaartschepen naar laadvermogen
  Tot 1000 ton (x 1 000)1000 tot 2000 ton (x 1 000)2000 tot 3000 ton (x 1 000)3000 ton of meer (x 1 000)
20082,671,290,880,45
20092,671,300,920,55
20102,541,280,940,62
20112,611,260,980,66
20122,471,250,980,68
20132,451,230,960,70
20142,371,210,950,71
20152,321,190,950,72
20162,281,180,930,72
20172,231,160,940,73
20182,191,140,920,73

Helft binnenvaartschepen zijn motorvrachtschepen

Bijna de helft van de binnenvaartvloot bestaat in 2018 uit motorvrachtschepen. Deze worden onder meer gebruikt om droge bulkgoederen, zoals kolen en zand en containers te vervoeren. Droge bulkgoederen en containers kunnen ook in duwbakken worden vervoerd. Deze bakken hebben geen motor en moeten door een duw- of sleepboot worden voortgestuwd. Bijna 22 procent van de Nederlandse binnenschepen zijn duwbakken. Naast deze schepen zijn er nog 794 tankschepen en 710 overige binnenschepen die tot de Nederlandse vloot behoren.