© Hollandse Hoogte

Wegvoertuigen

Meer wegvoertuigen

Op 1 januari 2019 waren er in Nederland 12,7 miljoen wegvoertuigen geregistreerd, 1,8 procent meer dan één jaar eerder. De toename deed zich voor bij vrijwel alle soorten wegvoertuigen. Alleen bij bussen en speciale voertuigen, zoals brandweerwagens, vuilniswagens en hoogwerkers, was er sprake van dalingen, met respectievelijk 2,0 en 0,4 procent. Het sterkst was de stijging ten opzichte van begin 2018 bij het aantal trekkers voor oplegger, namelijk 3,9 procent.

Twee derde van de wegvoertuigen zijn personenauto’s. Hun aantal groeide met 1,9 procent en kwam begin 2019 uit op ruim 8,5 miljoen. Na de personenauto is een voertuig met bromfietskenteken, zoals een bromfiets, snorfiets of brommobiel, het meest voorkomend op de Nederlandse wegen. Begin 2019 waren het er ruim 1,2 miljoen, 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt neer op bijna 1 op de 10 wegvoertuigen.

Ontwikkeling wegvoertuigenpark, 1 januari 2019
 mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Trekkers voor oplegger3,9
Bestelauto's3,6
Personenauto's1,9
Bromfietsen1,5
Aanhangwagens en opleggers1,1
Motorfietsen0,6
Vrachtauto's (excl trekkers)0,6
Speciale voertuigen-0,4
Autobussen-2,0
Bron: CBS, RDW

Bromfiets relatief het vaakst gesloopt

Tussen de peilmomenten van 1 januari 2018 en 2019 veranderde de omvang van het actieve wegvoertuigenpark door het in- en uitstromen van wegvoertuigen. Van de 12,5 miljoen wegvoertuigen die rondreden op 1 januari 2018 was 92,5 procent een jaar later nog steeds actief. De overige 7,5 procent stroomde uit gedurende 2018. Het betrof 870 duizend wegvoertuigen. Het grootste deel hiervan, 38 procent, ging naar de bedrijfsvoorraad, 34 procent werd geëxporteerd en 28 procent werd gesloopt.

De verhoudingen tussen uitstroom via export, sloop en bedrijfsvoorraad verschilden per voertuigsoort. Zo werden voertuigen met een bromfietskenteken vaker gesloopt (50 procent) dan geëxporteerd (17 procent). Bij aanhangwagens en opleggers en trekkers voor oplegger werd het merendeel juist geëxporteerd: respectievelijk 66 en 64 procent. Weer anders was dat bij de uitgestroomde motorfietsen waarvan de helft in de bedrijfsvoorraad werd opgenomen. Bij personenauto’s gingen ongeveer evenveel voertuigen naar de export, bedrijfsvoorraad en sloop.

Uitstroom wegvoertuigen, 2018
 Export (% van uitstroom in 2018)Naar de bedrijfsvoorraad (% van uitstroom in 2018)Sloop (% van uitstroom in 2018)
Aanhangwagen en opleggers66,428,84,8
Trekker voor oplegger64,132,93,0
Vrachtwagen58,438,63,0
Bus55,335,69,1
Speciaal voertuig50,744,05,3
Bestelauto42,940,116,9
Motorfiets42,150,37,6
Personenauto32,338,229,5
Bromfiets16,933,349,8
Bron: CBS, RDW

Motorfiets relatief het vaakst geïmporteerd

Van het actieve wegvoertuigenpark op 1 januari 2019 reed 91 procent van de 12,7 miljoen wegvoertuigen een jaar eerder ook al rond. De overige 9 procent – 1,1 miljoen voertuigen- stroomde gedurende 2018 in. Meer dan de helft van deze instroom was toe te schrijven aan de nieuwverkoop (55 procent), gevolgd door instroom via de bedrijfsvoorraad (24 procent) en import (21 procent).

De wijze van instroom verschilde per voertuigsoort. Zo werden personenauto’s twee keer zo vaak nieuw verkocht als geïmporteerd ( 50 tegen 24 procent), terwijl motorfietsen ongeveer even dikwijls geïmporteerd als nieuw verkocht werden (35 tegen 34 procent).

Instroom wegvoertuigen, 2018
 Nieuwverkoop (% van instroom 2018)Uit de bedrijfsvoorraad (% van instroom 2018)Import (% van instroom 2018)
Aanhangwagens en opleggers83,59,96,6
Trekkers voor oplegger79,87,412,8
Autobussen77,412,210,4
Vrachtwagens75,48,416,1
Voertuigen met bromfietskenteken69,626,53,9
Bestelauto's67,417,315,3
Speciale voertuigen53,529,117,4
Personenauto's50,225,824,1
Motorfietsen33,831,534,7
Bron: CBS, RDW

Relevante links