Wegen

183 duizend kilometer verkeersinfrastructuur

Nederland beschikt over zo’n 139 duizend kilometer aan verharde wegen, ruim 6 duizend kilometer aan vaarwegen, 3 duizend kilometer aan spoorwegen en 35 duizend kilometer aan fietspaden. Dat is in totaal ruim 183 duizend kilometer aan verkeersinfrastructuur, bijna 11 meter per inwoner. Gemiddeld woont een Nederlander 1,8 kilometer van een oprit van een hoofdverkeersweg en 5 kilometer van een treinstation.

Verkeersinfrastructuur, 2016
 lengte
Spoorwegen3,1
Vaarwegen6,3
Fietspaden35
Verharde wegen139,1
w.v.
rijkswegen5,3
provinciale wegen7,8
waterschapswegen7
gemeentewegen119

Fijnmazig wegverkeersnetwerk

Van de verharde wegen bestaat 86 procent uit gemeentewegen. Het gaat voornamelijk om straten en verbindingswegen tussen de verschillende wijken. De gemeentewegen zijn samen 119 duizend kilometer lang.

Daarnaast ligt er in Nederland 5,3 duizend kilometer aan rijkswegen en 7,8 duizend kilometer aan provinciale wegen. De rijkswegen vormen de verbindingswegen tussen de regio’s en het achterland, terwijl de provinciale wegen de verschillende regio’s binnen de provincies verbinden. Samen vormen zij de hoofdverkeerswegen.

Waterschapswegen vormen een bijzondere categorie: deze zorgen voor de ontsluiting van belangrijke waterkeringen die door de waterschappen worden beheerd. Ze zijn voornamelijk in de westelijke provincies gelegen. De totale lengte van de Waterschapswegen is 7 duizend kilometer.