Verschillen 'feitelijke' en IPCC-emissies

De belangrijkste verschillen tussen de ‘feitelijke’ en IPCC-emissies van CO2 door verkeer en vervoer zijn:
- De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de feitelijke emissies op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.
- De IPCC-emissies van CO2 door wegverkeer zijn exclusief de emissies door het gebruik van biobrandstoffen.
- De zeevaart wordt niet meegenomen bij de berekening van de IPCC-emissies.
- De IPCC-emissies door de binnenvaart omvatten alleen de emissies door schepen met een binnenlandse bestemming.
- Bij de luchtvaart worden alleen de binnenlandse vluchten meegenomen bij de IPCC-emissies.
Terug naar artikel