© Hollandse Hoogte

Kooldioxide

Verkeer en vervoer goed voor een vijfde van de CO2-emissie

Ruim 21 procent van de emissie van kooldioxide (CO2) in Nederland wordt veroorzaakt door de sector verkeer en vervoer. De CO2-emissie loopt recht evenredig op met het verbruik van motorbrandstoffen. Hierdoor is het wegverkeer, dat de meeste brandstof verbruikt, de grootste emissiebron bij verkeer en vervoer (78 procent).

Kooldioxide is het belangrijkste door menselijke activiteiten veroorzaakte broeikasgas. De hier genoemde cijfers over CO2 betreffen de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied. Het CBS publiceert ook CO2-emissies berekend volgens de voorschriften van de IPCC voor internationale rapportages. De berekeningen van IPCC-emissies verschillen op sommige punten van die van feitelijke emissies.

Emissie van kooldioxide door verkeer naar vervoermiddel, 2017*
 Aandeel (%)
Wegverkeer, personenvervoer51,6
Wegverkeer, goederenvervoer24,9
Zeevaart15,3
Binnenvaart, goederenvervoer5,1
Luchtvaart1,9
Binnenvaart, personenvervoer0,8
Railverkeer (diesel)0,3

Emissie CO2 sinds 1990 met 30 procent toegenomen

De CO2-emissie van verkeer en vervoer is in de periode 1990–2004 met ongeveer een kwart gestegen, daarna bleef deze tot en met 2015 vrijwel gelijk. In 2017 was de emissie van kooldioxide door verkeer en vervoer 4 procent hoger dan in 2015. De groei is vooral toe te schrijven aan de toename van het wegvervoer.

Emissie van kooldioxide door verkeer en vervoer in Nederland
 Wegverkeer (mln kg)Binnenvaart (mln kg)Zeevaart (mln kg)Totaal verkeer en vervoer (mln kg)
1990239781854361429858
1991241041851338729773
1992252741872347031071
1993252121908355331167
1994255801900362131608
1995255681887371331711
1996258341905382532150
1997263362213402133198
1998269961969417933807
1999283022035432335331
2000282932088455435657
2001285842173467036141
2002289312109479136536
2003292592168490737070
2004298982034507937772
2005299271966514337824
2006299301930542838097
2007301161958512538024
2008301171940526838148
2009297521798509637396
2010299581939510437779
2011297362078537137995
2012293142215522837540
2013287062175481236476
2014285882209507136667
2015285642241580837439
2016297052212549238270
2017*302972261549238923

CO2 per voertuigkilometer na 2005 licht gedaald

De CO2 in uitlaatgassen ontstaat door de verbranding van de in de motorbrandstoffen aanwezige koolstof. Het koolstofgehalte van benzine, diesel en LPG verschilt daarbij weinig. Tussen 1990 en 2005 was de gemiddelde emissie per voertuigkilometer in het wegverkeer redelijk constant. Motoren werden weliswaar zuiniger door technische verbeteringen, maar het effect daarvan werd teniet gedaan door het toegenomen gewicht van de voertuigen. Na 2005 leidt met name het (fiscale) beleid ter stimulering van de aanschaf van zuinige auto’s tot een lichte daling in de uitstoot van CO2 per voertuigkilometer.

Bij het goederenvervoer over de weg kwam de sterke emissiedaling van 1990 tot 2001 door de grote toename van het aandeel van bestelauto’s. Deze gebruiken aanzienlijk minder brandstof per kilometer dan zware bedrijfsvoertuigen.

Emissie van kooldioxide per voertuigkilometer
 Wegverkeer, totaal (gram/voertuigkm)Personenvervoer (gram/voertuigkm)Goederenvervoer (gram/voertuigkm)
1990242193536
1991244194525
1992244194511
1993243194490
1994242195484
1995244195486
1996242195476
1997241194465
1998240194453
1999240194448
2000236193418
2001235193407
2002233192404
2003233192401
2004232192395
2005232192394
2006231190401
2007228187398
2008228186399
2009225183399
2010226183404
2011223182399
2012221180398
2013217179393
2014216177392
2015216176393
2016215175394
2017*215174391