© HollandseHoogte

Brandstofverbruik wegvoertuigen

Verbruik benzine en diesel toegenomen

De afzet van benzine voor het wegverkeer is in 2017 voor het derde jaar op rij gestegen, met 3,5 procent. Hoewel de verkochte benzineauto’s al jaren zuiniger worden, neemt het aantal afgelegde kilometers door benzineauto’s toe. De belangrijkste reden hiervoor is de aantrekkende economie.
Het dieselverbruik is in 2017 met 3 procent gestegen. Dit komt onder meer doordat het aantal gereden kilometers door bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen, die grotendeels op diesel rijden, is toegenomen. Ook is in België diesel door een accijnsverhoging inmiddels duurder dan in Nederland, wat mogelijk effect heeft gehad op het tanken over de grens.

LPG-verbruik verder gedaald

Het verbruik van lpg als autobrandstof is in 2017 met 12 procent gedaald. Sinds de eeuwwisseling loopt de afzet bijna ieder jaar terug. In 2017 bedroeg het verbruik van lpg nog maar 27 procent van dat in 2000. Aan lpg-inbouw kleven nadelen zoals het inleveren van bagageruimte en het vervallen van de fabrieksgarantie wanneer op lpg wordt gereden. Voor zakelijke rijders is diesel bovendien economischer geworden.

Afzet diesel, benzine en autogas (LPG) voor het wegverkeer
 Diesel (mln kg)Motorbenzine (mln kg)Autogas (lpg) (mln kg)
200067363945558
200168144083518
200269454141501
200371634170438
200473314135435
200575234103415
200677724171399
200778544184336
200879134174341
200974034171340
201074174168318
201175004235287
201272734039282
201367663934265
201463423829204
2015*63543894178
2016*62693989169
2017*64574130148

Aardgas en elektriciteit in opkomst

De elektrische auto is sterk in opmars, mede door de fiscale stimulering. Tussen begin 2015 en begin 2018 groeide het aantal stekkerauto’s met 170 procent. Daarnaast is ook rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG) in opkomst. Aardgas is goedkoop en heeft een lage CO2 uitstoot. Nadelen zijn de beperkte verkrijgbaarheid en de lage energiedichtheid waardoor een grotere tank nodig is bij gelijke actieradius. Sinds 2015 kan er ook vloeibaar aardgas getankt worden, daarvoor hoeft de aardgastank minder groot te zijn. Het aandeel van elektriciteit en aardgas in de totale afzet bedraagt minder dan 1 procent, maar is in 2017 wel gestegen.

Afzet aardgas en elektriciteit voor het wegverkeer
 Aardgas (PJ)Elektriciteit (PJ)
20100,50
20110,60,1
20120,70,1
20131,10,1
20141,40,5
2015*1,20,7
2016*1,31
2017*1,31,4

Minder vloeibare biobrandstof bijgemengd

Het verbruik van vloeibare biotransportbrandstoffen voor het wegvervoer is in 2017 met 26 procent gestegen. In 2016 daalde het verbruik van biobrandstoffen nog met ruim 20 procent. Deze ontwikkelingen houden verband met de regelgeving voor biobrandstoffen. In de Nederlandse wetgeving is sinds 2007 de zogenaamde bijmengverplichting opgenomen. Deze houdt in dat in elke liter die in Nederland wordt getankt voor het wegverkeer, een percentage biobrandstof moet zitten. Dit percentage stijgt per jaar, om in 2020 uit te komen op 10. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer loopt echter niet gelijk op met de verplichting, onder andere omdat de bedrijven de mogelijkheid hebben om het ene jaar extra hernieuwbare energie op de markt te brengen en deze administratief mee te nemen naar een volgend jaar. Daarnaast is de wetgeving voor bedrijven in 2015 aangepast, waardoor bedrijven biobrandstoffen voor de verplichting kunnen tellen, op een moment dat nog niet zeker is dat deze daadwerkelijk op de markt komen.

Bijmenging vloeibare biotransportbrandstoffen
 Biobenzine (mln kg)Biodiesel (mln kg)
2010171109
201171220
2012139273
2013203274
2014194322
2015230251
2016201182
2017*224260