Bestelautoverkeer

Meer gereden door bestelauto’s

Nederlandse bestelauto’s reden in 2017 gezamenlijk ruim 17,7 miljard kilometer. Dat is 3,4 procent meer dan in 2016. Het was voor het derde jaar op rij dat de totale afstand afgelegd door bestelauto’s toenam. Wel reden ze in 2017 nog altijd 124 miljoen minder kilometer dan in 2008, het jaar waarin de economische crisis begon.

De stijging van de gereden kilometers in 2017 komt door de stijging van het aantal bestelauto’s. In 2017 waren het er 3,6 procent meer dan in 2016. De gemiddeld afgelegde afstand per bestelauto daalde licht naar 18,1 duizend kilometer.

Afgelegde afstand door Nederlandse bestelauto's
 Afgelegde afstand (mld km)
200717,6
200817,9
200917,4
201017,3
201117,1
201216,6
201316,3
201416,3
201516,5
201617,1
2017*17,7
Bron: CBS, RDW

Hoe ouder de bestelauto, hoe minder kilometers

De bestelauto’s van 1 jaar oud leggen gemiddeld de meeste kilometers af, in 2017 waren dat er 29,8 duizend. Met het toenemen van de voertuigleeftijd loopt het jaarkilometrage geleidelijk terug. Zo reden bestelauto’s van 5 jaar oud gemiddeld ruim 21,1 duizend kilometer en die van 9 jaar en ouder nog maar 13,2 duizend kilometer. De bestelauto’s die in 2017 nieuw werden aangeschaft (de auto’s van 0 jaar oud), legden gemiddeld 16,4 duizend kilometer af. Dat deze bestelauto’s minder kilometers rijden dan eenjarige komt doordat deze auto’s in de loop van het jaar zijn aangeschaft en niet het hele jaar hebben kunnen rijden.

Jaarkilometrage bestelauto's naar leeftijd voertuig, 2017
 Jaarkilometrage (1 000 km)
0 jaar16,4
1 jaar29,8
2 jaar27,5
3 jaar25,3
4 jaar23,2
5 jaar21,1
6 jaar20,0
7 jaar18,9
8 jaar17,8
9 jaar of ouder13,2
Bron: CBS, RDW

Meeste kilometers door bestelauto’s in vervoer en opslag

In de sector vervoer en opslag was het gemiddelde jaarkilometrage in 2016 met 30,8 duizend kilometer het hoogst, terwijl dit in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten met 12,5 duizend kilometer het laagst was. De meeste bestelauto’s worden in de bouwsector gebruikt. Daar werd gemiddeld 18,7 duizend kilometer met een bestelauto gereden.

Jaarkilometrage bedrijfsbestelauto's, 2016
 Jaarkilometrage (1 000 km)
Vervoer en opslag30,8
Specialistische zakelijke diensten21
Delfstoffenwinning20,8
Verhuur en overige zakelijke diensten20,4
Industrie20,2
Informatie en communicatie19,9
Financiële dienstverlening19,2
Bouwnijverheid18,7
Overige dienstverlening18,7
Handel18,1
Energievoorziening18,1
Waterbedrijven en afvalbeheer18
Cultuur, sport en recreatie16,9
Onderwijs16,2
Gezondheids- en welzijnszorg15,9
Horeca15,1
Landbouw, bosbouw en visserij13,9
Verhuur en handel onroerend goed13,6
Openbaar bestuur/overheidsdiensten12,5
Bron: CBS, RDW

Relevante links