Vliegtuigen en binnenschepen

Nederland bezit ruim 270 grote vliegtuigen

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2017 ruim 270 grote vliegtuigen die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht. De meest voorkomende vliegtuigtypes binnen deze groep zijn de Boeing 737 en de Embraer ERJ. Daarnaast zijn er bijna 710 kleinere vliegtuigen die voornamelijk voor lesvluchten, rondvluchten en privévluchten worden gebruikt. Tevens omvat de vloot 540 micro light toestellen waarmee vooral recreatief wordt gevlogen. Voor het beoefenen van de zweefvliegsport zijn er in Nederland bijna 490 zweefvliegtuigen (zonder motor) en 150 motorzwevers geregistreerd. Verder maakten 420 luchtballonnen, bijna 900 geregistreerde drones en 80 helikopters deel uit van de Nederlandse luchtvloot.

Luchtvloot, 31 december 2017
 aantal
Helicopters80
Grote vliegtuigen 272
Luchtballonnen416
Micro light's541
Zweefvliegtuigen638
Kleine vliegtuigen709
Geregistreerde drones897

Aantal geregistreerde drones blijft sterk toenemen

In totaal bestond de Nederlandse luchtvloot eind 2017 uit ruim 3 550 luchtvaartuigen, bijna 400 meer dan in 2016. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de sterke toename van het aantal geregistreerde drones. Dit zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd en die beroepsmatig worden gebruikt voor onder meer inspecties en door hulpdiensten. Voor het beroepsmatig besturen van deze drones is een brevet voor de piloot nodig. Eind 2012 stonden er nog maar 6 drones geregistreerd, eind 2015 waren dat er 170 en eind 2017 bijna 900. Inmiddels zijn ze goed voor een kwart van de Nederlandse luchtvloot.

Geregistreerde drones, 31 december
 Drones
20126
201323
201469
2015170
2016489
2017897

Binnenvaartschepen steeds groter

In 2017 waren er bijna 5,1 duizend binnenschepen met Nederlandse vlag op de Nederlandse binnenwateren actief voor het transport van goederen. Het betreft steeds grotere schepen. Waar in 2008 nog maar 8 procent van de binnenvaartschepen een laadvermogen had van meer dan 3 duizend ton, was dit aandeel in 2016 al 15 procent. Het aandeel schepen met een laadvermogen van duizend ton of minder daarentegen, nam in deze periode af van ruim 50 naar 44 procent.

Binnenschepen naar laadvermogen
  Tot 1000 ton (x 1000)1000 tot 2000 ton (x 1000)2000 tot 3000 ton (x 1000)3000 ton of meer (x 1000)
20082,71,30,90,4
20092,71,30,90,5
20102,51,30,90,6
20112,61,310,7
20122,51,210,7
20132,41,210,7
20142,41,20,90,7
20152,31,20,90,7
20162,31,20,90,7
20172,21,20,90,7

Helft binnenvaartschepen zijn motorvrachtschepen

Bijna de helft van de binnenvaartvloot bestaat uit motorvrachtschepen. Deze worden onder meer gebruikt om droge bulkgoederen, zoals kolen en zand, en containers te vervoeren. Droge bulkgoederen en containers kunnen ook in duwbakken worden vervoerd. Deze bakken hebben geen motor en moeten door een duw- of sleepboot worden voortgestuwd. Bijna 21 procent van de Nederlandse binnenschepen zijn duwbakken. Naast deze schepen zijn er nog 811 tankschepen en 728 overige binnenschepen die tot de Nederlandse vloot behoren.