© Hollandse Hoogte

Verkeersdoden naar kenmerken

Meeste verkeersdoden zijn mannen

Er komen meer mannen om in het verkeer dan vrouwen. Dit geldt voor alle vervoerswijzen behalve voor voetgangers. Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt al jaren tussen de 70 en de 75 procent. In 2017 stierven 453 mannen en 160 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Ten opzichte van 2016 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers onder zowel mannen als vrouwen afgenomen, met respectievelijk 5 en 11.

Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is met rond de 80 procent vooral hoog in de leeftijd van 15 tot 40 jaar, maar ook in de oudere leeftijdsgroepen zijn de mannen ruim in de meerderheid. Alleen onder kinderen tot 15 jaar is er meestal weinig verschil in het aantal verkeersdoden tussen jongens en meisjes. In deze leeftijdsgroep is het aantal verkeersdoden het kleinst: 16 in 2017.

Aandeel mannen onder verkeersdoden naar leeftijd, 2017
 Aandeel mannen (%)
Jonger dan 15 jaar37,50
15 tot 20 jaar78,79
20 tot 30 jaar80,00
30 tot 40 jaar80,60
40 tot 50 jaar72,31
50 tot 60 jaar75,00
60 tot 70 jaar75,68
70 tot 80 jaar75,00
80 jaar of ouder68,03
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

80-plussers kwetsbaarst in het verkeer

Het aantal verkeersdoden is in 2017 in bijna alle leeftijdsgroepen lager dan in 2007, behalve bij de 60- tot 70-jarigen en de 80-plussers. Bij deze groep steeg het aantal dodelijk verongelukten de afgelopen tien jaar met 37 procent naar 122. Ook de bevolking van 80 jaar en ouder nam in deze periode toe, maar de stijging was met 27 procent kleiner dan de stijging van het aantal verkeersdoden van deze leeftijd. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per 100 duizend inwoners groeide bij de 80-plussers van 14,8 in 2007 naar 16,0 in 2017. Hiermee is de verkeersmortaliteit voor hen het hoogst van alle leeftijdsgroepen. Ten opzichte van 2016, toen er 135 mensen van 80 jaar en ouder omkwamen in het verkeer, is het aantal verkeersdoden onder de 80-plussers in 2017 met 10 procent gedaald.

Verkeersdoden naar leeftijd
 2007 (per 100 000 inwoners)2017 (per 100 000 inwoners)
Jonger dan 15 jaar1,20,6
15 tot 20 jaar7,93,2
20 tot 30 jaar7,63,7
30 tot 40 jaar4,03,3
40 tot 50 jaar3,32,8
50 tot 60 jaar3,92,6
60 tot 70 jaar4,43,6
70 tot 80 jaar9,36,7
80 jaar of ouder14,816,0
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

Fiets grootste risico oudere, auto voor jongere

Veruit de meeste 70-plussers die omkwamen in het verkeer in 2017, waren betrokken bij een fietsongeval: 5,4 op de 100 duizend in 2017. Van de dodelijk verkeersslachtoffers van 50 tot 70 jaar zat bijna een kwart op de fiets. De grootste groep slachtoffers in deze leeftijdscategorie (43 procent) bestond uit inzittenden van een personenauto. Bij de 20- tot 30-jarigen waren 6 op de 10 verkeersdoden te wijten aan een auto-ongeval. Dat komt neer op 2,2 op de 100 duizend inwoners in deze leeftijdsgroep. Dodelijke ongelukken onder jongeren van 15 tot 20 jaar waren zowel gerelateerd aan brom- en snorfietsen en brommobielen als aan auto’s. Het algemene beeld is daarmee dat dodelijke verkeersslachtoffers bij 60-plussers vooral fietsers betreft, terwijl dat onder de 60 jaar het vaakst inzittenden van een personenauto zijn.

Verkeersdoden naar leeftijd en vervoersmiddel, 2017
 Voetganger (per 100 000 inwoners)Fiets (per 100 000 inwoners)Brom- en snorfiets en brommobiel (per 100 000 inwoners)Invalidevoertuig (per 100 000 inwoners)Motorfiets (per 100 000 inwoners)Personenauto (per 100 000 inwoners)
Jonger dan 15 jaar0,30,10000,1
15 tot 20 jaar0,30,41,2001,3
20 tot 30 jaar0,30,30,100,42,2
30 tot 40 jaar0,20,5000,61,4
40 tot 50 jaar0,20,70,300,51
50 tot 60 jaar0,20,60,100,31,3
60 tot 70 jaar0,21,60,400,40,8
70 jaar en ouder1,15,40,71,10,11,6
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

Relevante links