© Hollandse Hoogte

Rijbewijzen

8 op de 10 volwassenen hebben een autorijbewijs

Ruim 11 miljoen mensen hebben een Nederlands autorijbewijs. Dat is 81 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. Het autorijbewijsbezit is het hoogst onder vijftigers. Van deze leeftijdsgroep bezit 90 procent een autorijbewijs. Jongeren en ouderen hebben minder vaak een rijbewijs.

Het rijbewijsbezit is de afgelopen jaren toegenomen onder 50-plussers en bij jongeren onder de 20. Van de 70-plussers had 56 procent begin 2014 een rijbewijs, begin 2018 is dat 66 procent. Onder 17-jarigen nam het rijbewijsbezit toe van 7 procent naar 10 procent. Sinds de start van het project ‘2toDrive’ in 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun zeventiende verjaardag. Geslaagden mogen autorijden onder begeleiding van een ervaren automobilist die de rol heeft van coach. Zodra ze 18 zijn, mogen ze zelfstandig met de auto op pad.

Bezit autorijbewijs, 1 januari
 2014 (%)2018 (%)
17 jaar6,69,5
18 tot 20 jaar30,748,3
20 tot 30 jaar75,074,9
30 tot 40 jaar85,985,5
40 tot 50 jaar89,887,1
50 tot 60 jaar88,590,0
60 tot 70 jaar84,985,9
70 jaar of ouder55,566,1
Bron: CBS, RDW

Merendeel motorrijbewijsbezitters zijn 50-plussers

Begin 2018 zijn ruim 11,3 miljoen Nederlanders in het bezit van een bromfietsrijbewijs. Het hoge bromfietsrijbewijsbezit heeft te maken met de automatische verstrekking van het bromfietsrijbewijs aan iedereen die een autorijbewijs bezit.

Daarnaast hebben 1,4 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Een steeds groter deel van hen is 50-plusser. Begin 2014 was 51 procent van de motorrijbewijsbezitters 50 jaar of ouder, begin 2018 is dat 58 procent. Het betreft 840 duizend motorrijbewijshouders, onder wie 107 duizend 75-plussers. In dezelfde periode nam het aantal mensen onder de 30 jaar met een motorrijbewijs met 7 procent af tot 94 duizend.

Personen met motorrijbewijs naar leeftijd, 1 januari 2018
 motorrijbewijsbezitters
18 tot 30 jaar6,5
30 tot 40 jaar12,8
40 tot 50 jaar22,5
50 tot 60 jaar29,5
60 tot 70 jaar15,8
70 jaar of ouder12,8
Bron: CBS, RDW

Afname vrachtauto- en busrijbewijzen

Het aantal personen met een vrachtauto- of busrijbewijs is de afgelopen jaren afgenomen. Op 1 januari 2018 beschikken 580 duizend personen over een Nederlands vrachtautorijbewijs. Dit zijn er bijna 13 procent minder dan in 2014. Bij de personen met een busrijbewijs was de daling nog groter. Sinds begin 2014 nam hun aantal af met 22 procent, tot 285 duizend.

Zowel bij houders van een vrachtautorijbewijs als bij houders van een busrijbewijs is er sprake van een sterke vergrijzing: respectievelijk 62 en 92 procent is 50 jaar of ouder. Het aandeel jongeren is klein. Minder dan 1 procent van de busrijbewijsbezitters en minder dan 6 procent van de vrachtautorijbewijsbezitters is jonger dan 30 jaar.

Personen met een vrachtauto- of busrijbewijs, 1 januari
 Vrachtautorijbewijs (x 1000)Busrijbewijs (x 1000)
2014664,7367,1
2015640,4347,7
2016630335,4
2017609,2313,9
2018580,1284,6
Bron: CBS, RDW