© Hollandse Hoogte

Goederenvervoer in Nederland

Opnieuw toename binnenlands goederenvervoer

De hoeveelheid vervoerde goederen in ons land steeg in 2016 tot 1,67 miljard ton, een toename van 1,2 procent vergeleken met 2015. Deze stijging komt volledig voor rekening van het goederenvervoer binnen Nederland. Het grensoverschrijdende vervoer van goederen daalde zelfs licht.

In 2016 werd binnen de Nederlandse landsgrenzen 3,7 procent meer gewicht aan goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dit komt neer op 0,65 miljard ton. Ruim 60 procent van alle goederen die in Nederland worden vervoerd, ging de grens over. Dit grensoverschrijdend vervoer daalde in 2016 met 0,3 procent tot 1 miljard ton.

Goederenvervoer in Nederland
 Binnenlands vervoerGrensoverschrijdend vervoer
20120,610,97
20130,620,97
20140,630,99
20150,631,02
20160,651,01

Binnenlands vervoer vooral over de weg

Vervoer binnen Nederland vindt vooral plaats over de weg; in 2016 leverden vrachtwagens 82 procent van alle binnen onze landsgrenzen vervoerde goederen af. Het overige deel gaat vrijwel volledig met binnenvaartschepen. Via beide vervoerwijzen werden meer goederen getransporteerd dan een jaar eerder: 3,9 procent meer over de weg en 2,7 procent meer door de binnenvaart. Vrachtwagens vervoerden vooral landbouwproducten, voedingsmiddelen en bouwmaterialen. Binnenvaartschepen hadden vooral steenkolen, geraffineerde aardolieproducten en ertsen als lading.

Vervoerwijze goederen binnen Nederland, 2016
 Aandeel
Weg81.8
Binnenvaart17.7
Spoor0.5
Zee / lucht0

Zeevaart belangrijkste voor grensoverschrijdend vervoer

Het grootste deel van het grensoverschrijdende goederenvervoer, 58 procent, gaat per zeeschip. Binnenvaartschepen en vrachtwagens vervoeren elk een kleine 20 procent van de goederen die onze grens passeren.
In 2016 daalde het grensoverschrijdend vervoer per schip - over zee en binnenwateren - met 1 procent. Er werden vooral minder steenkolen en ertsen over het water vervoerd. Het transport van deze grondstoffen via de binnenvaart naar Duitsland daalde. De hoeveelheid goederen die ons land per zeeschip verlieten nam juist toe, vooral door het vervoer van natte bulk (waaronder aardolie). Ook steeg het grensoverschrijdend vervoer met vrachtwagens, treinen en vliegtuigen.

Vervoerwijze goederen grensoverschrijdend (Nederland in en uit), 2016
 Aandeel
Zee57.9
Weg19.6
Binnenvaart18.6
Spoor3.7
Lucht0.2

In de Jaarmonitor Goederenvervoer presenteert het CBS actuele feiten en trends over het goederenvervoer in Nederland. Verschillende aspecten van goederenvervoer zijn in beeld gebracht: binnenlands en grensoverschrijdend vervoer, vervoerwijze, de aard van vervoerde goederen, land van herkomst en bestemming.