© Hollandse Hoogte

Doden en gewonden in het wegverkeer

Aantal verkeersdoden neemt in 2017 weer af

Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen is in 2017 voor het eerst in drie jaar weer gedaald. In 2017 vielen er 613 verkeersdoden te betreuren, 3 procent minder dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van het begin van het nieuwe millennium is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen bijna gehalveerd. Toch is het aantal verkeersdoden in 2017 nog altijd 8 procent hoger dan in de jaren 2013 en 2014.

Het geschatte aantal ernstig gewonden in het verkeer nam in 2016 iets verder toe tot 21 400. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van deze eeuw. In 2000 tot en met 2006 lag het aantal ernstige verkeersgewonden steeds rond de 15 000. Sindsdien vertoont dit aantal een stijgende lijn. In 2016 was het aantal ernstige verkeersgewonden 47 procent hoger dan in 2006.

Verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in Nederland
 VerkeersdodenErnstig verkeersgewonden
116615325
2000108314842
2001106615008
2002108815379
200388115412
200481715198
200581114562
200679115833
200775016563
200872017722
200964019100
201066119700
201165019500
201257018800
201357020700
201462121300
201562921400
2016613
2017
Bronnen: CBS (verkeersdoden), SWOV (ernstig verkeersgewonden)

Meeste verkeersdoden niet meer in de auto, maar op de fiets

In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke verkeersslachtoffers onder fietsers dan onder bestuurders en passagiers van personenauto’s. Dit kwam doordat het aantal verkeersdoden onder inzittenden van personenauto’s daalde, met 15 procent tot 201, terwijl dit aantal onder fietsers met 8 procent steeg tot 206. Twee derde van de mensen die in 2017 omkwamen in het verkeer zat op een fiets of in een personenauto.
Behalve bij fietsers nam ook het aantal verkeersdoden onder voetgangers, bestuurders van brom-, snorfietsen en brommobielen, en motorfietsers toe. Bij de gemotoriseerde invalidevoertuigen, zoals een scootmobiel, en bestelauto’s daarentegen, was er sprake van een daling.

Verkeersdoden naar vervoerswijze
 20162017
Fiets189206
Personenauto231201
Voetganger5158
Motorfiets4551
Brom- en snorfiets en brommobiel4446
Gemotoriseerd invalidenvoertuig3825
Bestelauto, vrachtwagen2925
Bron: CBS, Rijkswaterstaat

Meeste verkeersdoden in Noord-Brabant en Zuid-Holland

In 2017 vielen de meeste doden door verkeersongevallen in Noord-Brabant en Zuid-Holland, bijna 100 in elke provincie. In Flevoland was dat aantal met 10 verkeersdoden het kleinst. Wanneer wordt gecorrigeerd voor het inwoneraantal vielen in Zeeland en Overijssel de meeste verkeersdoden, bijna 6 per 100 duizend inwoners. Dit is ruim twee keer zo veel als in Flevoland. Daar vielen relatief de minste verkeersdoden, 2,5 per 100 duizend inwoners.

Verkeersdoden naar provincie per 100 duizend inwoners, 2017
 Aantal verkeersdoden
Zeeland5,8
Overijssel5,7
Groningen4,3
Limburg4,1
Drenthe4,1
Gelderland4,1
Friesland4,0
Noord-Brabant3,9
Utrecht3,1
Noord-Holland2,9
Zuid-Holland2,7
Flevoland2,5
Bron: CBS, Rijkswaterstaat