Continentaal goederenvervoer: wegvervoer

Grensoverschrijdend wegtransport toegenomen

In 2017 werd 199 miljoen ton goederen over de weg vervoerd van en naar Nederland. Dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Van de goederen werd 104 miljoen ton vervoerd door vrachtauto’s die in Nederland stonden geregistreerd. Voor de Nederlandse vrachtauto’s was het, na twee jaren van krimp, voor het eerst dat het grensoverschrijdend wegtransport weer toenam, met 3,5 procent.

Buitenlandse vrachtauto’s vervoerden 95 miljoen ton goederen in 2017 van en naar Nederland, 5,1 procent meer dan in 2016. Hiermee nam het aandeel van buitenlandse vrachtauto’s in het vervoerd gewicht weer verder toe. Tussen 2008 en 2017 groeide dit aandeel van 38 naar 48 procent.

Goederenwegvervoer van en naar Nederland
 Nederlandse vrachtauto's (mln ton)Buitenlandse vrachtauto's (mln ton)
2008127,377,1
2009115,671,6
2010106,471,6
2011111,371,1
2012106,771,5
2013104,275,4
2014106,675,4
2015102,281,5
2016100,990,3
2017104,495

Wegvervoerders uit MOE-landen in opmars

Vooral vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa (MOE) vervoerden meer van en naar Nederland. Tussen 2008 en 2017 is het transport over de Nederlandse grenzen door wegvervoerders uit de MOE-landen bijna verdrievoudigd: van 15,4 miljoen ton naar 44,2 miljoen ton. Het leeuwendeel daarvan komt voor rekening van Poolse vrachtauto’s. In 2008 vervoerden deze nog 8,2 miljoen goederen over de Nederlands grenzen, in 2017 was dat 25,4 ton. Inmiddels is Polen goed voor 27 procent van het grensoverschrijdend wegvervoer van en naar Nederland door buitenlandse vrachtauto’s. Het staat daarmee op de tweede plaats, vlak na Duitsland (28 procent) en ruim voor België (12 procent). Zowel het aandeel van Duitsland als van België is de afgelopen 10 jaar sterk geslonken.

Behalve uit Polen zijn ook vrachtauto’s uit andere MOE-landen, zoals Roemenië, Bulgarije, Litouwen en Hongarije, steeds vaker actief in het vervoer over de Nederlandse grenzen.

Goederenwegvervoer van en naar Nederland door vrachtauto's uit MOE-landen
 2008 (mln ton)1017 (mln ton)
Polen 8,225,4
Roemenië0,64,4
Bulgarije0,13,4
Litouwen0,93,3
Hongarije1,42,5
Slowakije0,91,6
Tsjechië2,11,3
Slovenië0,51,0
Letland0,41,0
Estland0,30,3

Nederlandse vrachtauto’s vervoeren vooral van en naar Nederland

Het internationale vervoer door Nederlandse vrachtauto’s bestaat voornamelijk uit bilateraal vervoer: 92 procent van het grensoverschrijdend vervoerd gewicht in 2017 werd in Nederland geladen of gelost. Bij vrachtauto’s uit MOE-landen ligt het aandeel van het bilaterale vervoer op 61 procent. Vrachtauto’s uit de overige Europese landen rijden, net als Nederlandse vrachtauto’s, voornamelijk internationaal van en naar hun eigen land (gemiddeld 91 procent).